تاریخچه تغییر شکل میز جلو مبلی

از زمان پایه های کوتاهی داشته اند و در دوره ای پایه های بلند.این موضوع به فرهنگ کشور ها هم مربوط می شود. در کشور ژاپن میز جلو مبلی پایه های کوتاهی داشتند،دلیل آن عادت ژاپنی ها به زمین نشستن در زمان صرف غذا و چای است.

از زمان پایه های کوتاهی داشته اند و در دوره ای پایه های بلند.این موضوع به فرهنگ کشور ها هم مربوط می شود. در کشور ژاپن میز جلو مبلی پایه های کوتاهی داشتند،دلیل آن عادت ژاپنی ها به زمین نشستن در زمان صرف غذا و چای است.
در کشور های اروپایی این موضوع کاملا فرق می کند،آنها از ابتدا برای استراحت و صرف غذا و نوشیدنی روی صندلی می نشستند،به همین دلیل میز جلو مبلی در این کشور ها با پایه هایی بلند ساخته می شد.
در تاریخچه هر کشوری مدل های مختلفی از این میز جلو مبلی یافت می شود.اما برای انتخاب اولین سازنده ی میز جلو مبلی باید استانداردی برای آن تعریف بکنیم.